co-cau-giai-thuong

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (*)

Cuộc thi sẽ chọn và trao giải mỗi thể loại gồm:

co-cau-giai-thuong
co-cau-giai-thuong
co-cau-giai-thuong

(*) Số lượng giải thưởng sẽ được quyết định bởi Ban Giám khảo dựa trên tình hình thực tế khi chấm giải.


Tác phẩm dự thi:

Các tác phẩm dự thi tháng sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn đăng trên báo chí của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và các kênh truyền thông của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm dự thi và đoạt giải chung cuộc sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn biên tập và xuất bản sách sau cuộc thi. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản và phát hành trong cả nước.