CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

tác phẩm dự thi gồm

 • Tác phẩm dự thi
 • Phiếu đăng ký dự thi Giải thưởng văn học trẻ ĐHQG-HCM theo mẫu (*)


(*) MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TRẺ ĐHQG-HCM

hình thức gửi tác phẩm dự thi

Người dự thi chọn 1 trong 3 hình thức dưới dây để gửi tác phẩm dự thi:

 • Cách 1: Gửi trực tiếp bản in qua đường bưu điện về Ban tổ chức theo thông tin:
  Phòng Thông tin – Truyền thông, Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ:  Phòng 523, Nhà Điều Hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  (Đường Võ Trường Toản, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

  Số điện thoại: 028 37242160 – số nội bộ 1351
  Email: vanhoctre@vnuhcm.edu.vn

 • Cách 2: Gửi trực tuyến qua form đăng ký tại website (xem chi tiết hướng dẫn gửi bài)
  https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn
 • Cách 3: Gửi trực tuyến qua website gửi bài easychair (xem chi tiết hướng dẫn gửi bài)