Ngoài hình thức gửi bài trực tiếp qua đường bưu điện và gửi bài qua website easychair. Người dự thi có thể chọn phương thức gửi bài trực tuyến ngay tại chính website của cuộc thi. Dưới đây là hướng dẫn gửi bài bằng form trên website.

Lưu ý: Lượt đăng ký trên website có thể sẽ bị giới hạn, vì thế người đăng ký cần chọn phương án còn lại khi không đăng ký thành công form trên website.

Bước 1: Người dự thi tìm đến tab ” Gửi tác phẩm” trên thanh menu

Bước 2: Kéo xuống và tìm đến form đăng ký như hình


Người đăng ký điền các thông tin theo quy cách sau:

  • Họ và tên: Điền thông tin Họ và Tên người dự thi chính (Điền Họ và Tên người dự thi khác – nếu có nhiều hơn 1 tác giả)

Quy cách: Họ và tên người dự thi chính, Họ và tên đồng tác giả 01, Họ và tên đồng tác giả 02, …

Ví dụ: Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Ngô Thị C, …

  • Email: Điền thông tin email người dự thi chính

Lưu ý: (Người dự thi cần tạo email theo thông tin của mình nếu chưa có email)

  • Số điện thoại: Điền thông tin số điện thoại người dự thi chính

Quy cách: 10 chữ số ghi liền không khoảng cách

Ví dụ: 0xxxxxxxxx

  • Trường/ Đơn vị đào tạo: Điền trường học/ đơn vị đào tạo của người dự thi chính. ( Điền trường học/ đơn vị đào tạo người dự thi khác – nếu có nhiều hơn 1 tác giả)

Quy cách:

Trường/ đơn vị đào tạo người dự thi chính, Trường/ đơn vị đào tạo đồng tác giả 01, Trường/ đơn vị đào tạo đồng sáng tác 02, …

Ví dụ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM, Trường ĐH A , Trường ĐH B

Lưu ý: Đối với nhóm tác giả cùng trường/ đơn vị đào tạo chỉ cần ghi 1 lần

  • Nộp tác phẩm dự thi (lưu ý tổng các file dưới 60 MB): Kéo thả các file vào ô nộp file, hoặc nhấn ô nộp file để chọn file

Lưu ý: Người dự thi có thể tải nhiều hơn 1 File (hình ảnh, tác phẩm,….) (với điều kiện tổng các file dưới 60MB)

  • Nộp phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (lưu ý file dưới 60 MB): Kéo thả file vào ô nộp file, hoặc nhấn ô nộp file để chọn file

Người dự thi có thể tải mẫu phiếu đăng ký dự thi giải thưởng văn học trẻ ĐHQG-HCM năm 2022 tại đây:

Phiếu đăng ký dự thi giải thưởng văn học trẻ ĐHQG-HCM

Sau khi điền các thông tin, nhấn vào ” I’m not a robot ” (Tôi không phải là người máy)

Bước 3: Gửi tác phẩm dự thi

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nhấn nút submit để gửi bài dự thi.

Khi submit xong, hiển thị trạng thái ” Bạn đã đăng ký thành công. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi” là bài dự thi đã được gửi đến Ban tổ chức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *