GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TRẺ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỄ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI LẦN II – NĂM 2023
& PHÁT ĐỘNG LẦN III – NĂM 2024

 
 

Sáng tác văn học là một trong những cách thức để bày tỏ tư tưởng, tình cảm, quan niệm về nhân sinh, về thế giới và phản ánh cuộc sống phong phú. Cuộc thi sáng tác văn học dành cho đối tượng học sinh, sinh viên sẽ góp phần khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật ngôn từ của học sinh, sinh viên. Giải thưởng văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa là sân chơi sáng tạo tinh thần ý nghĩa vừa là diễn đàn để học sinh, sinh viên thể hiện thông điệp nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng, đất nước; qua đó góp phần lan tỏa nhận thức và tình cảm tích cực đến giới trẻ cũng như toàn xã hội.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

03 GIẢI NHẤT

Mỗi giải 30.000.000 đồng

03 GIẢI NHÌ

Mỗi giải 20.000.000 đồng

09 GIẢI BA

Mỗi giải 5.000.000 đồng

15 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Mỗi giải 1.000.000 đồng

Kèm theo Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức ở tất cả các giải.

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP