THỂ LỆ

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

             Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống, học tập trong và ngoài nước.

NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI

Tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, suy tư, trải nghiệm của cá nhân; phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước, những vấn đề liên quan đến dân tộc và nhân loại; thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát khao sáng tạo của giới trẻ về cuộc sống con người hướng đến các giá trị chân – thiện – mỹ, cùng tương lai tươi sáng của dân tộc…

THỂ LOẠI TÁC PHẨM DỰ THI

Các thể loại tác phẩm dự thi bao gồm: Truyện ngắn, Tản văn và Thơ.

quy định về tác phẩm dự thi

– Tác phẩm dự thi là tác phẩm hoàn chỉnh chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và phi chính thống, chưa từng tham gia cuộc thi nào trước đây hoặc tham gia cuộc thi khác trong suốt thời gian tham gia cuộc thi này;
– Tác phẩm dự thi có nội dung đáp ứng yêu cầu về nội dung của cuộc thi, phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
– Tác giả tự chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền, không đạo văn; trường hợp có các khiếu kiện pháp lý, tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;
– Các tác phẩm dự thi của tác giả phải thống nhất bút danh và họ tên thật của người tham gia.

quy cách tác phẩm dự thi

– Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, khuyến khích đính kèm hình ảnh minh họa;
– Dung lượng tác phẩm dự thi:
+ Truyện ngắn: không quá 3.500 chữ;
+ Tản văn: từ 1.000 – 2.000 chữ;
+ Thơ: không quá 40 dòng.
– Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam;
– Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, canh lề tự động, giãn dòng ở chế độ single.

CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

Gửi qua website của cuộc thi: vanhoctre.vnuhcm.edu.vn (chọn mục Gửi bài dự thi).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cuộc thi sẽ chọn và trao giải theo thể loại, gồm:
1. Truyện ngắn
– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 01 giải Nhì: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 03 giải Ba: 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
2. Tản văn
– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 01 giải Nhì: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 03 giải Ba: 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
3. Thơ
– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 01 giải Nhì: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 03 giải Ba: 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
Lưu ý: Cơ cấu, số lượng giải thưởng có thể được quyết định bởi Ban Giám khảo dựa trên tình hình thực tế khi chấm giải.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

– Người dự thi được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi ở mỗi thể loại;
– Người dự thi đồng ý với tất cả quy định của cuộc thi;
– Nếu tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên kênh truyền thông của cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng;
– Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được quyền tuyển chọn và sử dụng nội dung các tác phẩm dự thi để đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
– Tác phẩm vi phạm quy định của Ban Tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc có những nội dung, thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước;
– Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi để phục vụ cho hoạt động quảng bá, tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào;
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp tác phẩm dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức;
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được;
– Người đạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải;
– Ban Tổ chức chỉ giải quyết các trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả;
– Thời gian trả giải thưởng cuộc thi: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày trao giải;
– Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

THỂ LỆ

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI

Tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, suy tư, trải nghiệm của cá nhân; phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước, những vấn đề liên quan đến dân tộc và nhân loại; thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát khao sáng tạo của giới trẻ về cuộc sống con người hướng đến các giá trị chân – thiện – mỹ, cùng tương lai tươi sáng của dân tộc…

THỂ LOẠI TÁC PHẨM DỰ THI

Các thể loại tác phẩm dự thi bao gồm: Truyện ngắn, Tản văn và Thơ.

quy định về tác phẩm dự thi

– Tác phẩm dự thi là tác phẩm hoàn chỉnh chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và phi chính thống, chưa từng tham gia cuộc thi nào trước đây hoặc tham gia cuộc thi khác trong suốt thời gian tham gia cuộc thi này;
– Tác phẩm dự thi có nội dung đáp ứng yêu cầu về nội dung của cuộc thi, phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
– Tác giả tự chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền, không đạo văn; trường hợp có các khiếu kiện pháp lý, tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;
– Các tác phẩm dự thi của tác giả phải thống nhất bút danh và họ tên thật của người tham gia.

quy cách tác phẩm dự thi

– Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, khuyến khích đính kèm hình ảnh minh họa;
– Dung lượng tác phẩm dự thi:
+ Truyện ngắn: không quá 3.500 chữ;
+ Tản văn: từ 1.000 – 2.000 chữ;
+ Thơ: không quá 40 dòng.
– Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam;
– Bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4, canh lề tự động, giãn dòng ở chế độ single.

CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

Gửi qua website của cuộc thi: vanhoctre.vnuhcm.edu.vn (chọn mục Gửi bài dự thi).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cuộc thi sẽ chọn và trao giải theo thể loại, gồm:
1. Truyện ngắn
– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 01 giải Nhì: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 03 giải Ba: 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
2. Tản văn
– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 01 giải Nhì: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 03 giải Ba: 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
3. Thơ
– 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 01 giải Nhì: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 03 giải Ba: 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận;
– 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
Lưu ý: Cơ cấu, số lượng giải thưởng có thể được quyết định bởi Ban Giám khảo dựa trên tình hình thực tế khi chấm giải.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

– Người dự thi được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi ở mỗi thể loại;
– Người dự thi đồng ý với tất cả quy định của cuộc thi;
– Nếu tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên kênh truyền thông của cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng;
– Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được quyền tuyển chọn và sử dụng nội dung các tác phẩm dự thi để đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
– Tác phẩm vi phạm quy định của Ban Tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc có những nội dung, thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước;
– Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi để phục vụ cho hoạt động quảng bá, tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào;
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp tác phẩm dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức;
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được;
– Người đạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải;
– Ban Tổ chức chỉ giải quyết các trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả;
– Thời gian trả giải thưởng cuộc thi: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày trao giải;
– Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.